G's Czech

Pěstitel Stratov a.s. vznikl roku 1997 a od roku 2007 je součástí skupiny G’s Group Holdings CZ s.r.o. Hlavní činností firmy je polní a živočišná výroba. Polní výroba se specializuje především na pěstování obilovin, kukuřice a krmných plodin. V oblasti pěstování zeleniny se podnik specializuje na pěstování cibule kuchyňské, cukrové kukuřice a dýní. Cibule je pěstována z ozimých a jarních výsevů a skladuje se ve skladu (cibulárna) Opolany. Na tomto místě se speciálním procesem dosušuje, čistí a připravuje k expedici ve tvaru, který zákazník požaduje.

V oblasti živočišné výroby se podnik specializuje na chov skotu a produkci mléka. Jedná se o provoz Milovice (kravín). Doplňkově se společnost zabývá chovem drůbeže, konkrétně jde o chov krůt a krocanů.

« z 5 »

VÝSTAVBA ZÁVLAHOVÉ NÁDRŽE STRATOV – MILOVICE (2021/2022)

VÝSTAVBA ZÁVLAHOVÉ NÁDRŽE STRATOV – MILOVICE (2021/2022) Na podzim letošního roku začala výstavba závlahové nádrže v Milovicích. Tato stavba pomůže zefektivnit zemědělskou / zelinářskou výrobu v dané oblasti. Nádrž bude mít kapacitu 80 000 m3.

Pěstitel Stratov – Valná hromada 04/21

Představenstvo společnosti Pěstitel Stratov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. dubna 2021 od 15 hodin ve Stratově v sídle firmy Pěstitel Stratov, a.s. více informací zde.

Oficiální název: 

Pěstitel Stratov, a.s.

Adresa: 

Stratov 185, Stratov, 289 22

IČO: 

25606191

Telefon: 

+420 325 551 268

Email: 

info@pestitel-stratov.cz

×
Czech