G's Czech

CHARITA – únor 2023

Podpora těm, kteří ji potřebují Již třetím rokem společnost G´s Group Holdings CZ s.r.o. finančně podporuje obyvatele Lysé nad Labem a okolí (Semice, Stratov a Přerov nad Labem). V den výročí úmrtí zakladatele firmy Ing. Josefa Valtra předala finanční podporu v celkové částce 150 000 korun neziskovým organizacím a fyzickým osobám z regionu své působnosti. Letos navrhl Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury města Lysá nad Labem ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní několik možných příjemců finanční podpory. V návrhu byly zahrnuty dvě rodiny s dětmi, kterým finanční podpora umožní nákup speciální jídelní židličky a jógovou terapii. Dalšími z navržených byly tři rodiny v těžké sociální situaci – dvě maminky samoživitelky a jeden otec samoživitel. Pro tyto rodiny byl navržen příspěvek na letní sportovní aktivity dětí a nákup školního vybavení. Představenstvo společnosti se rozhodlo podpořit všechny navržené kandidáty. Další podpora směřovala do Přerova nad Labem na pomoc nadané studentce hudební konzervatoře a jako příspěvek obci, která ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Přerov nad Labem obnovuje a doplňuje naučnou stezku k výročí 1030 let obce. “Předání finanční pomoci v pátek 10. února vnímám jako akt sounáležitosti, sociálního cítění a ochoty pomoci lidem, kteří v současné době prožívají tíživou životní situaci, kterou si sami nezvolili, nebo mají v životě jinak nastavené startovací podmínky svých dětí. Tyto děti jsou prostě jenom trochu jiné a potřebují nákladnější pomůcky, rehabilitaci ke zlepšení své situace. Veškerá podpora směřuje k dětem a ty jsou dle mého názoru to nejdůležitější, co v životě máme. Tímto bych ráda jménem podpořených poděkovala za finanční pomoc, kterou od společnosti G´s Group Holdings CZ s.r.o. obdrželi.” říká radní Štěpánka Vošická. Zdroj: Listy Lysá nad Labem a okolí 03/2023

Pěstitel Stratov – Oznámení společnosti o prohlášení akcií za neplatné

Společnost Pěstitel Stratov, a.s., IČ 256 06 191, se sídlem č.p. 185, 289 22, Stratov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B 4928, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věty první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění, došlo k prohlášení akcií Společnosti, které nebyly ze strany minoritních akcionářů řádně odevzdány, za neplatné.

Pěstitel Stratov – prodloužení lhůty k předložení akcií

Společnost Pěstitel Stratov, a.s. rozhodla o prodloužení lhůty k předložení akcií Společnosti v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to o 15 kalendářních dnů, tj. povinnost k předložení akcií Společnosti je prodloužena do 15.2.2023. Více informací v dokumentu ZDE.

Pěstitel Stratov – nucený přechod akcií

Informace o výplatě protiplnění v důsledku nuceného přechodu akcií společnosti Pěstitel Stratov, a.s. na společnost G’s Farms Holdings CZ s.r.o naleznete v dokumentu zde.

Certifikace BRC

S potěšením sdělujeme, že na konci listopadu byl v naší společnosti Polabská  zelenina Přerov n. L., s.r.o. proveden plánovaný certifikační audit BRC, který jsme opět absolvovali s maximálním možným hodnocením A.

cs_CZCzech