G's Czech

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti EKOPRODUKT SEMICE

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, se sídlem Semice 329, PSČ 289 17, IČO 148 03 801, (dále jen „Společnost“) zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat v pondělí dne 30.10.2023 od 15.00 hodin v kanceláři Mgr. Karla Bareše, notáře v Lysé nad Labem na adrese Lysá nad Labem, Masarykova 1250/50, PSČ 289 22.

CHARITA – únor 2023

Podpora těm, kteří ji potřebují Již třetím rokem společnost G´s Group Holdings CZ s.r.o. finančně podporuje obyvatele Lysé nad Labem a okolí (Semice, Stratov a Přerov nad Labem). V den výročí úmrtí zakladatele firmy Ing. Josefa Valtra předala finanční podporu v celkové částce 150 000 korun neziskovým organizacím a fyzickým osobám z regionu své působnosti. Letos navrhl Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury města Lysá nad Labem ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní několik možných příjemců finanční podpory. V návrhu byly zahrnuty dvě rodiny s dětmi, kterým finanční podpora umožní nákup speciální jídelní židličky a jógovou terapii. Dalšími z navržených byly tři rodiny v těžké sociální situaci – dvě maminky samoživitelky a jeden otec samoživitel. Pro tyto rodiny byl navržen příspěvek na letní sportovní aktivity dětí a nákup školního vybavení. Představenstvo společnosti se rozhodlo podpořit všechny navržené kandidáty. Další podpora směřovala do Přerova nad Labem na pomoc nadané studentce hudební konzervatoře a jako příspěvek obci, která ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Přerov nad Labem obnovuje a doplňuje naučnou stezku k výročí 1030 let obce. “Předání finanční pomoci v pátek 10. února vnímám jako akt sounáležitosti, sociálního cítění a ochoty pomoci lidem, kteří v současné době prožívají tíživou životní situaci, kterou si sami nezvolili, nebo mají v životě jinak nastavené startovací podmínky svých dětí. Tyto děti jsou prostě jenom trochu jiné a potřebují nákladnější pomůcky, rehabilitaci ke zlepšení své situace. Veškerá podpora směřuje k dětem a ty jsou dle mého názoru to nejdůležitější, co v životě máme. Tímto bych ráda jménem podpořených poděkovala za finanční pomoc, kterou od společnosti G´s Group Holdings CZ s.r.o. obdrželi.” říká radní Štěpánka Vošická. Zdroj: Listy Lysá nad Labem a okolí 03/2023

Pěstitel Stratov – Oznámení společnosti o prohlášení akcií za neplatné

Společnost Pěstitel Stratov, a.s., IČ 256 06 191, se sídlem č.p. 185, 289 22, Stratov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B 4928, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věty první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění, došlo k prohlášení akcií Společnosti, které nebyly ze strany minoritních akcionářů řádně odevzdány, za neplatné.

cs_CZCzech