G's Czech

Podpora těm, kteří ji potřebují

Již třetím rokem společnost G´s Group Holdings CZ s.r.o. finančně podporuje obyvatele Lysé nad Labem a okolí (Semice, Stratov a Přerov nad Labem). V den výročí úmrtí zakladatele firmy Ing. Josefa Valtra předala finanční podporu v celkové částce 150 000 korun neziskovým organizacím a fyzickým osobám z regionu své působnosti. Letos navrhl Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury města Lysá nad Labem ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní několik možných příjemců finanční podpory. V návrhu byly zahrnuty dvě rodiny s dětmi, kterým finanční podpora umožní nákup speciální jídelní židličky a jógovou terapii. Dalšími z navržených byly tři rodiny v těžké sociální situaci – dvě maminky samoživitelky a jeden otec samoživitel. Pro tyto rodiny byl navržen příspěvek na letní sportovní aktivity dětí a nákup školního vybavení. Představenstvo společnosti se rozhodlo podpořit všechny navržené kandidáty. Další podpora směřovala do Přerova nad Labem na pomoc nadané studentce hudební konzervatoře a jako příspěvek obci, která ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Přerov nad Labem obnovuje a doplňuje naučnou stezku k výročí 1030 let obce. “Předání finanční pomoci v pátek 10. února vnímám jako akt sounáležitosti, sociálního cítění a ochoty pomoci lidem, kteří v současné době prožívají tíživou životní situaci, kterou si sami nezvolili, nebo mají v životě jinak nastavené startovací podmínky svých dětí. Tyto děti jsou prostě jenom trochu jiné a potřebují nákladnější pomůcky, rehabilitaci ke zlepšení své situace. Veškerá podpora směřuje k dětem a ty jsou dle mého názoru to nejdůležitější, co v životě máme. Tímto bych ráda jménem podpořených poděkovala za finanční pomoc, kterou od společnosti G´s Group Holdings CZ s.r.o. obdrželi.” říká radní Štěpánka Vošická.

Zdroj: Listy Lysá nad Labem a okolí 03/2023

cs_CZCzech