G's Czech

CHARITA – únor 2023

Podpora těm, kteří ji potřebují Již třetím rokem společnost G´s Group Holdings CZ s.r.o. finančně podporuje obyvatele Lysé nad Labem a okolí (Semice, Stratov a Přerov nad Labem). V den výročí úmrtí zakladatele firmy Ing. Josefa Valtra předala finanční podporu v celkové částce 150 000 korun neziskovým organizacím a fyzickým osobám z regionu své působnosti. Letos navrhl Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury města Lysá nad Labem ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní několik možných příjemců finanční podpory. V návrhu byly zahrnuty dvě rodiny s dětmi, kterým finanční podpora umožní nákup speciální jídelní židličky a jógovou terapii. Dalšími z navržených byly tři rodiny v těžké sociální situaci – dvě maminky samoživitelky a jeden otec samoživitel. Pro tyto rodiny byl navržen příspěvek na letní sportovní aktivity dětí a nákup školního vybavení. Představenstvo společnosti se rozhodlo podpořit všechny navržené kandidáty. Další podpora směřovala do Přerova nad Labem na pomoc nadané studentce hudební konzervatoře a jako příspěvek obci, která ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Přerov nad Labem obnovuje a doplňuje naučnou stezku k výročí 1030 let obce. “Předání finanční pomoci v pátek 10. února vnímám jako akt sounáležitosti, sociálního cítění a ochoty pomoci lidem, kteří v současné době prožívají tíživou životní situaci, kterou si sami nezvolili, nebo mají v životě jinak nastavené startovací podmínky svých dětí. Tyto děti jsou prostě jenom trochu jiné a potřebují nákladnější pomůcky, rehabilitaci ke zlepšení své situace. Veškerá podpora směřuje k dětem a ty jsou dle mého názoru to nejdůležitější, co v životě máme. Tímto bych ráda jménem podpořených poděkovala za finanční pomoc, kterou od společnosti G´s Group Holdings CZ s.r.o. obdrželi.” říká radní Štěpánka Vošická. Zdroj: Listy Lysá nad Labem a okolí 03/2023

Pěstitel Stratov – Oznámení společnosti o prohlášení akcií za neplatné

Společnost Pěstitel Stratov, a.s., IČ 256 06 191, se sídlem č.p. 185, 289 22, Stratov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B 4928, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věty první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění, došlo k prohlášení akcií Společnosti, které nebyly ze strany minoritních akcionářů řádně odevzdány, za neplatné.

Pěstitel Stratov – prodloužení lhůty k předložení akcií

Společnost Pěstitel Stratov, a.s. rozhodla o prodloužení lhůty k předložení akcií Společnosti v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to o 15 kalendářních dnů, tj. povinnost k předložení akcií Společnosti je prodloužena do 15.2.2023. Více informací v dokumentu ZDE.

Pěstitel Stratov – nucený přechod akcií

Informace o výplatě protiplnění v důsledku nuceného přechodu akcií společnosti Pěstitel Stratov, a.s. na společnost G’s Farms Holdings CZ s.r.o naleznete v dokumentu zde.

Certifikace BRC

We are pleased to announce that at the end of November our company Polabská zelenina Přerov n. L., s.r.o. the planned BRC certification audit was carried out, which we again passed with the maximum possible grade A.

en_GBEnglish