G's Czech

Pěstitel Stratov a.s. vznikl roku 1997 a od roku 2007 je součástí skupiny G’s Group Holdings CZ s.r.o. Hlavní činností firmy je polní a živočišná výroba. Polní výroba se specializuje především na pěstování obilovin, kukuřice a krmných plodin. V oblasti pěstování zeleniny se podnik specializuje na pěstování cibule kuchyňské, cukrové kukuřice a dýní. Cibule je pěstována z ozimých a jarních výsevů a skladuje se ve skladu (cibulárna) Opolany. Na tomto místě se speciálním procesem dosušuje, čistí a připravuje k expedici ve tvaru, který zákazník požaduje.

V oblasti živočišné výroby se podnik specializuje na chov skotu a produkci mléka. Jedná se o provoz Milovice (kravín). Doplňkově se společnost zabývá chovem drůbeže, konkrétně jde o chov krůt a krocanů.

ps_certifikat_grasp_2023
« z 3 »

Pěstitel Stratov – Oznámení společnosti o prohlášení akcií za neplatné

Společnost Pěstitel Stratov, a.s., IČ 256 06 191, se sídlem č.p. 185, 289 22, Stratov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B 4928, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věty první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění, došlo k prohlášení akcií Společnosti, které nebyly ze strany minoritních akcionářů řádně odevzdány, za neplatné.

Pěstitel Stratov – prodloužení lhůty k předložení akcií

Společnost Pěstitel Stratov, a.s. rozhodla o prodloužení lhůty k předložení akcií Společnosti v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to o 15 kalendářních dnů, tj. povinnost k předložení akcií Společnosti je prodloužena do 15.2.2023. Více informací v dokumentu ZDE.

Pěstitel Stratov – nucený přechod akcií

Informace o výplatě protiplnění v důsledku nuceného přechodu akcií společnosti Pěstitel Stratov, a.s. na společnost G’s Farms Holdings CZ s.r.o naleznete v dokumentu zde.

Pozvánka na valnou hromadu Pěstitel Stratov a.s.

Předseda představenstva Společnosti, Ing. Tomáš Veselý, svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24.11.2022 , v 10:00 hodin, na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, v prostorách advokátní kanceláře Pavelka s.r.o., advokátní kancelář („Valná hromada“). Více informací v souboru zde.

Pěstitel Stratov – Valná hromada 10/22

Představenstvo společnosti Pěstitel Stratov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. října 2022 od 15 hodin ve Stratově v sídle firmy Pěstitel Stratov, a.s. více informací zde. Výroční zprávu Pěstitel Stratov a.s. 2021-2022 najdete zde.

VÝSTAVBA ZÁVLAHOVÉ NÁDRŽE STRATOV – MILOVICE (2021/2022)

VÝSTAVBA ZÁVLAHOVÉ NÁDRŽE STRATOV – MILOVICE (2021/2022) Na podzim letošního roku začala výstavba závlahové nádrže v Milovicích. Tato stavba pomůže zefektivnit zemědělskou / zelinářskou výrobu v dané oblasti. Nádrž bude mít kapacitu 80 000 m3.

Oficiální název: 

Pěstitel Stratov, a.s.

Adresa: 

Stratov 185, Stratov, 289 22

IČO: 

25606191

Certifikáty: 

IPZ, GRASP, GLOBALG.A.P. 

GGN: 4050373887575

Telefon: 

+420 325 551 268

Email: 

info@pestitel-stratov.cz

cs_CZCzech