G's Czech

Za vlády Marie Terezie (1740–1780), vznikala v Čechách tradice vysazování ovocných alejí podél cest. Tato tradice se udržela až do 2. pol. minulého století a mnoho alejí se dochovalo dodnes. V naší oblasti vlivem stáří těchto alejí a měnících se klimatických podmínek došlo bohužel v posledních letech k významnému úbytku a odumření těchto stromů.

V rámci skupiny firem G´s Group (Montano Valtr, Pěstitel Stratov, G´s Marketing CE, Pascual Polabí, Montano Květiny, Polabská Zelenina) jsme se proto rozhodli přispívat dlouhodobě k jejich obnově. Spojeným úsilím jsme vysadili 311 ovocných stromů (150 jabloní, 1 slivoň, 70 třešní, 40 hrušní, 40 višní, 10 ořešáků) jeden na každého zaměstnance, každý zaměstnanec dostal příležitost si ho sám zasadit. Svůj strom si zasadil také starosta města Lysá n. L. Ing. Karel Otava.

Letos jsme obnovili alej mezi křižovatkou na most u Lysé nad Labem a Ostrou na obou stranách silnice, a také alej mezi Stratovem a Milovicemi rovněž po obou stranách silnice. Ořešáky jsme vysadili na kopci u polní cesty mezi Milovicemi a Stratovem. Takto bychom rádi pokračovali každý rok. Významný dík za organizování této akce patří zejména M. Hořánkové, T. Veselému a P. Kovářovi.

Tento článek byl publikován v „LISTY Lysá nad Labem a okolí 12/2020“ str.20

cs_CZCzech