G's Czech

Pozvánka na členskou schůzi G’s Pěstitel odbytové družstvo 03/2024

Představenstvo G's Pěstitel odbytové družstvo svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 14.03. 2024 od 11:00 hodin ve Stratově č.p. 185. GSOD_pozvanka_na_clenskou_schuzi_14_03_2024Stáhnout

Pozvánka na členskou schůzi G’s Pěstitel odbytové družstvo

Představenstvo G's Pěstitel odbytové družstvo svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 01.11. 2023 od 11:00 hodin ve Stratově č.p. 185. Pozvánka ke stažení ZDE. GSOD_pozvanka_na_clenskou_schuzi_01_11_2023Stáhnout

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti EKOPRODUKT SEMICE

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, se sídlem Semice 329, PSČ 289 17, IČO 148 03 801, (dále jen „Společnost“) zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat v pondělí dne 30.10.2023 od 15.00 hodin v kanceláři Mgr. Karla Bareše, notáře v Lysé nad Labem na adrese…

Pozvánka na členskou schůzi G’s Pěstitel odbytové družstvo

Představenstvo G's Pěstitel odbytové družstvo svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 5.9. 2023 od 13:00 hodin ve Stratově č.p. 185. Pozvánka ke stažení ZDE. GSOD_pozvanka_na_clenskou_schuzi_5_9_2023Stáhnout

CHARITA – únor 2023

Podpora těm, kteří ji potřebují Již třetím rokem společnost G´s Group Holdings CZ s.r.o. finančně podporuje obyvatele Lysé nad Labem a okolí (Semice, Stratov a Přerov nad Labem). V den výročí úmrtí zakladatele firmy Ing. Josefa Valtra předala finanční podporu v celkové částce 150 000 korun neziskovým organizacím a fyzickým…

Pěstitel Stratov – Oznámení společnosti o prohlášení akcií za neplatné

Společnost Pěstitel Stratov, a.s., IČ 256 06 191, se sídlem č.p. 185, 289 22, Stratov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B 4928, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věty první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech…

Pěstitel Stratov – prodloužení lhůty k předložení akcií

Společnost Pěstitel Stratov, a.s. rozhodla o prodloužení lhůty k předložení akcií Společnosti v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to o 15 kalendářních dnů, tj. povinnost k předložení akcií Společnosti je prodloužena do 15.2.2023. Více informací v dokumentu ZDE. PS_Rozhodnuti_o_prodlouzeni_lhuty_k_predlozeni_akciiStáhnout

Pěstitel Stratov – nucený přechod akcií

Informace o výplatě protiplnění v důsledku nuceného přechodu akcií společnosti Pěstitel Stratov, a.s. na společnost G's Farms Holdings CZ s.r.o naleznete v dokumentu zde.

Certifikace BRC

We are pleased to announce that at the end of November our company Polabská zelenina Přerov n. L., s.r.o. the planned BRC certification audit was carried out, which we again passed with the maximum possible grade A.

Pozvánka na valnou hromadu Pěstitel Stratov a.s.

Předseda představenstva Společnosti, Ing. Tomáš Veselý, svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24.11.2022 , v 10:00 hodin, na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, v prostorách advokátní kanceláře Pavelka s.r.o., advokátní kancelář ("Valná hromada"). Více informací v souboru zde.

en_GBEnglish