G's Czech

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, se sídlem Semice 329, PSČ 289 17, IČO 148 03 801, (dále jen „Společnost“) zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat v pondělí dne 30.10.2023 od 15.00 hodin v kanceláři Mgr. Karla Bareše, notáře v Lysé nad Labem na adrese Lysá nad Labem, Masarykova 1250/50, PSČ 289 22.

en_GBEnglish