G's Czech

Výsadba ovocné aleje 2020

Za vlády Marie Terezie (1740–1780), vznikala v Čechách tradice vysazování ovocných alejí podél cest. Tato tradice se udržela až do 2. pol. minulého století a mnoho alejí se dochovalo dodnes. V naší oblasti vlivem stáří těchto alejí a měnících se klimatických podmínek došlo bohužel v posledních letech k významnému úbytku…

CHARITA – únor 2021

G´s Group Holding se v roce 2021 rozhodl, že ku příležitosti úmrtí jeho zakladatele J. Valtra, bude v rámci solidarity ke svému okolí finančně podporovat instituce nebo fyzické osoby v regionu svého působiště (Stratov, Ostrá Lysá nad Labem, Semice, Přerov nad Labem). 10. února 2021 proběhlo předání darů, kdy příjemci…

FOTBALOVÝ TURNAJ

V letních měsících každoročně pořádáme fotbalová turnaj pro všechny zaměstnance napříč holdingem. Jde o společenskou akci, která není pouze o fotbale. V roce 2021 se odehrál již dvanáctý ročník tohoto turnaje.

cs_CZCzech