Pěstitel Stratov a.s.
Prodej vánočních stromků: www.vanocnistromky-stratov.cz
Kontakt
Pěstitel Stratov a.s.
Stratov 185,
289 22 Lysá nad Labem

Tel.: +420 325 551 268
Fax.: +420 325 551 654

Ředitel společnosti:
Ing. Tomáš Veselý

Hlavní agronom:
Ing. Jiří Hlaváček

Agronom specialista (cibule):
Miloš Zuran

Hlavní zootechnik:
Ing. Jitka Smutná

Finanční účetní:
Petra Benešová

Pozvánky ke stažení:
Valná hromada 01/2019

Valná hromada 10/2019

Valná hromada 01/2020

Valná hromada 10/2020

Valná hromada 04/2021

Pěstitel Stratov a.s.

Počátky této firmy sahají do 50. let minulého století. Postupným slučováním a transformací došlo roku 1997 k založení společnosti Pěstitel Stratov a.s.. Hlavním akcionářem je nyní G´s Group Holdings CZ s.r.o. s 93,7 % podílem. Hlavní činností firmy je polní a živočišná výroba.

Podnik hospodaří na více než 2 000 ha. Více než třetinu orné půdy lze zavlažovat.

Polní výroba se specializuje především na pěstování obilovin, brambor, kukuřice a krmných plodin. V oblasti pěstování zeleniny se podnik specializuje na pěstování cibule kuchyňské. Cibule je pěstována z ozimých a hlavně z jarních výsevů a také ze sazečky. Celková pěstební plocha je v roce 2012 185 ha. Skladování a zpracování cibule se provádí ve skladu v Opolanech, který má kapacitu 4 000 tun. Cibule ze sazečky je prodávána přímo z pole. Odbyt cibule zajišťuje odbytové družstvo G´s Pěstitel.

V oblasti živočišné výroby se podnik specializuje na chov skotu a produkci mléka. Doplňkově se zabývá chovem drůbeže.

Pěstitel Stratov a.s. založil v roce 2008 dceřinou společnost G´s BIO Pěstitel, s.r.o.. Tato společnost se zabývá pěstováním BIO vojtěšky, BIO ječmene a BIO pšenice. Okrajově pěstuje také některé druhy BIO zeleniny.

Fotogalerie

Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Pěstitel Stratov a.s.
Kvalitní a čerstvé české produkty - G´s Group Holdings