Montano Valtr
KvětinySadbaOsivaMontano Valtr s.r.o.

Sadba

Hlavní činností firmy Montano, byla již od roku 1979 za existence Společného zemědělského podniku produkce zeleninové sadby. Původně se sadba dodávala jen pěstitelům z regionu Střední Čechy, ale později jsme po zavedení technologie minisadby začali dodávat pěstitelům v celé České republice.

V současnosti zeleninovou sadbu pěstujeme dvěma způsoby

  • Minisadba
    Sadba je pěstována v kazetách o rozměru 40 x 60 cm, které se od sebe liší počtem pěstebních buněk. Výhoda této technologie spočívá ve snadné manipulaci, dopravě a také v možnosti mechanizované výsadby. Touto technologií se pěstují zejména košťáloviny.
  • Sadba v lisovaných balíčcích
    Tato pěstební technologie byla ve společnosti zavedena v roce 2002. Sadba je pěstována v pěstebních bednách. Balíčky mají rozměr 3 x 3 cm / 216 ks v bedně / nebo 4 x 4 cm /150ks v bedně/. Tento typ sadby je vhodný zejména pro rané pěstování zeleniny a dále se celoročně používá zejména při pěstování různých druhů salátů. Výhodou tohoto druhu sadby je lepší kvalita rostlin související s větším kořenovým balem a tím i lepší schopnost adaptace na nové stanoviště.
Kvalitní a čerstvé české produkty - G´s Group Holdings